Arhiva Natječaji

Ponedjeljak, 24 Travanj 2017 00:00

Natječaj broj 4/17 za osnivanje prava građenja

INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o. Bakar, Primorje 39/II, raspisuje slijedeći NATJEČAJ broj 4/17 za osnivanje prava građenja u Industrijskoj zoni Kukuljanovo.

PREDMET NATJEČAJA: 

Građevinsko zemljište koje se putem natječaja daje za osnivanje prava građenja nalazi se u Industrijskoj zoni Kukuljanovo, radnoj zoni R 27, na dijelu platoa C 1.1, označeno kao k.č.br. 3272/2, upisana u zk.ul. broj 1220, k.o. Kukuljanovo, ukupne površine 8.240 m², što u naravi predstavlja poravnato komunalno opremljeno građevinsko zemljište namijenjeno izgradnji gospodarskog objekta proizvodne namjene, u grafičkom prikazu označeno plavom bojom, uz naknadu u iznosu od 0,45 EUR/m² mjesečno, sukladno Cjeniku Industrijske zone d.o.o. za 2017.g.

Industrijska zona d.o.o. Bakar kao osnivač prava građenja, je isključivi vlasnik predmetnog zemljišta, te iskazuje da predmetno zemljište nije opterećeno nikakvim upisanim i neupisanim teretima.

Za više informacija preuzmite privitke.