Arhiva Natječaji

Četvrtak, 18 Prosinac 2014 00:00

Javni natječaj za izbor direktora Industrijske zone

Skupština društva Industrijska zona d.o.o. objavljuje javni natječaj za izbor direktora.

1. Raspisuje se javni natječaj za izbor direktora Industrijske zone d.o.o. Bakar.
2. Kandidati za izbor direktora moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

  • Visoka stručna sprema tehničkog, ekonomskog ili pravnog usmjerenja;
  • Najmanje pet (5) godina radnog iskustva na rukovodećim radnim mjestima;
  • da nema zapreke za imenovanje sukladno članku 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.

3. Direktor Društva imenuje se na vrijeme od 4 godine.

Uz prijavu za natječaj kandidati moraju dostaviti:

  • životopis
  • presliku domovnice
  • dokaz o stručnoj spremi
  • dokaz o radnom iskustvu
  • potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od mjesec dana (izvornik)
  • izjavu kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika da nema zapreke za imenovanje sukladno članku 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Rok za podnošenje prijava na natječaj traje 15 dana od objave u javnom glasilu.
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Kandidati su dužni prijavu i dokaze o ispunjavanju uvjeta dostaviti isključivo poštom u zatvorenoj omotnici na adresu Industrijska zona d.o.o. Primorje 39/II, 51222 BAKAR.

Predsjednik Skupštine