Arhiva Natječaji

Sadržaj izdvojen po datumu: Siječanj 2019
Utorak, 29 Siječanj 2019 00:00

Poziv vrijedan 150 mil.kuna

Na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva dostupna edukacija za poziv vrijedan 150 milijuna kuna.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organiziralo je 17. siječnja 2019. godine informativnu radionicu za dostavu projektnih prijedloga za poziv „Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza“, a cjelokupan sadržaj radionice dostupan je na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Poziv vrijedan 150 milijuna kuna je namijenjen novoosnovanim mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem njihovog poticanja na uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga. Ovim Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga putem sustava eFondovi od 15. veljače 2019. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 150.000.000,00 kuna. Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 150.000,00 kuna, a najviši 1.400.000,00 kuna.

Sadržaj radionice dostupan je na sljedećim linkovima:
https://youtu.be/m0H1XyFyUjc
https://youtu.be/hTOtDJEsIfI

Objavljeno u Novosti

U siječnju ove godine, tvrtka RIVEN d.o.o. je započela izgradnju gospodarske građevine proizvodno-poslovne namjene za sklapanje, skladištenje i prodaju autodijelova i autoservisa s pripadajućim uredima.

Lokacija objekta je neposredno uz glavnu županijsku prometnicu u zoni oznake ŽC 5205, kod novoizgrađenog kružnog toka, nasuprot isto tako novootvorene benzinske postaje Rijekatrans. Za sada su u tijeku iskopi temelja, ali kako se radi o građevini jednostavne tlocrtne površine na poravnatom i komunalno potpuno opremljenom zemljištu, radovi bi uz povoljne vremenske prilike trebali brzo napredovati.

Veličina građevinske čestice iznosi 7.498 m² sa izvedenim direktnim priključkom na javnu prometnu površinu na zapadnoj strani parcele. Glavni projekt potpisuje ovlašteni arhitekt Igor Pangos, koji je osmislio objekt tlocrtne površine 1.482,70 m², dok je ukupna bruto razvijena površina 2.762,37 m². Katnost je dvije etaže, prizemlje + kat (P+1), a u dijelu građevine, unutar prizemlja, interpolirana je međuetaža tj. galerija. Visina objekta od najniže kote terena uz građevinu do krovnog vijenca iznosi 10,90 m.

U prizemlju objekta nalaze se proizvodni prostor za sklapanje autodijelova, maloprodaja i veleprodaja rezervnih autodijelova, skladište, sanitarije, autoservis osobnih i teretnih vozila, uredi, podizna teretna platforma i vanjsko požarno stubište.

Na međuetaži su projektirane garderobe i uredi, dok se na katu predviđa skladište gotovih dijelova i rezervnih autodijelova.

Završetak izgradnje objekta se očekuje sredinom ove godine a planirano je zapošljavanje 25 radnika.

Objavljeno u Novosti

Ovog ljeta je započela, i u rekordnom roku od šest mjeseci dovršena izgradnja do sada površinom najvećeg gospodarskog objekta u Industrijskoj zoni Bakar /Kukuljanovo/.

Radi se o tvrtki Plodine d.d. koja je u zapadnom dijelu zone izgradila svoj logističko-distributivni centar, vrijedan oko dvadeset milijuna eura i jedan od najvećih LDC-a u Hrvatskoj. Kako se ovaj domaći trgovački lanac postupno ali konstantno razvijao i došao sada do već impozantne brojke od 84 trgovačkih centara u cijeloj Hrvatskoj, pokazala se potreba jedinstvenog prostora u kojem bi se roba skladištila, sortirala i distribuirala po svim centrima. Na taj način planiraju smanjiti manipulativne troškove i omogućiti kvalitetnije i brže poslovanje.

U poduzetničkoj zoni u Kukuljanovu pronašli su odgovarajuću lokaciju koja je u potpunosti pripremljena i komunalno opremljena, a kvalitetan položaj i brzi priključak na autocestu dodatni je razlog za odabir naše zone.

Površina građevinske čestice na kojoj je objekt izgrađen iznosi 45.281 m², a tlocrtna veličina objekta je impozantnih 22.180 m².

Građevina je arhitektonski oblikovana prema načelima modernog načina gradnje industrijskih objekata, uz primjenu kvalitetnih tehnologija građenja. Objekt je pravokutnog oblika, montažne AB konstrukcije s AB fasadnim panelima, visine 12,70 m. Krov je predviđen ravan, nagiba 2% obložen također panelima. Osnovni prostor unutar građevine čini regalno skladište u prizemnoj etaži s planiranih 24.000 paletnih mjesta. Popratni sadržaji su uredske prostorije sa sanitarijama, garderobe, marendarij, spremište, punionica viličara, vatrodojavna centrala, prostorija za server odnosno elektroormar.

Okoliš građevinske čestice osmišljen je u skladu s odredbama urbanističkog plana s dovoljnim brojem parkirnih i zelenih površina odnosno asfaltiranim prometnicama koje će omogućiti nesmetanu i kvalitetnu manipulaciju teretnih vozila oko objekta.
Početkom ove godine, točnije 22. siječnja 2019.g. održan je tehnički pregled objekta i uskoro se očekuje izdavanje uporabne dozvole i odmah potom stavljanje objekta u funkciju. Veseli činjenica da će u novoizgrađenom objektu biti zaposleno novih 150 radnika.

Objavljeno u Novosti
Ponedjeljak, 21 Siječanj 2019 00:00

Otvorena benzinska postaja Rijeka-trans

Neposredno uz novoizgrađeni kružni tok na južnom dijelu zone, krajem siječnja je dovršen još jedan značajni projekt tvrtke RIJEKATRANS d.o.o. koja već posluje na ovom području, ali je ovom novom investicijom teškom gotovo 15,5 milijuna kuna učinila značajan iskorak u daljnjem razvoju.


Na zemljištu površine 10.788 m² koje se nalazi uz županijsku cestu oznake Ž 5205 (preko puta objekata društva Jasmin maziva i Metis) izgrađena je i nakon dobivanja uporabne dozvole puštena u rad stanica za opskrbu gorivom i naftnim derivatima odnosno kamionski terminal s pratećim objektima.

Glavni projekt je djelo ovlaštenog arhitekta Tomislava Kukina, osmišljen kao Terminal Rijeka-trans, a sastoji se od benzinske postaje, spremišta, hladne komore, garderobe i sanitarnog prostora za osoblje benzinske postaje, kao i sanitarija za korisnike odnosno za osobe smanjene pokretljivosti, kotlovnice i caffe bara.

Vanjski dio projekta se sastoji od natkrivenog prostora s 10 istakališnih mjesta, 4 ukopana spremnika za 2 vrste goriva, 3 spremnika volumena po 50 m³ za EURODIESEL i jedan spremnik od 50 m³ za EUROSUPER 95 gorivo, ukopani UNP spremnik volumena 10 m³, podzemni spremnik aditiva za gorivo volumena 10 m³, uslužni uređaj za opskrbu vozila zrakom i vodom te boks za smještaj plinskih boca. U krugu terminala nalazi se i autopraonica koja se sastoji od automatske autopraonice za kamione, praonica za mala vozila, strojarnice, tri boksa za self-service pranje i četiri boksa za pranje na otvorenom. Na Terminalu je zaposleno 25 osoba a benzinska postaja je otvorena 24 sata.

Prema informacijama investitora, ovo je samo prva faza cjelokupnog kompleksa, dok se u drugoj fazi očekuje izgradnja poslovne građevine – hotela na više etaža s pratećim sadržajima (poslovni prostori ugostiteljske i uredske namjene).

Objavljeno u Novosti

Poziv na 57. sjednicu Skupštine društva Industrijska zona d.o.o. Bakar u utorak 22. siječnja 2019.g. u 13.00 sati u prostoru Industrijske zone d.o.o na Kukuljanovu.

DNEVNI RED:
1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje kvoruma i usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika s 56. sjednice Skupštine
3. Odluka o imenovanju direktora Društva
4. Razno

Objavljeno u Novosti

Poziv na 23. sjednicu Nadzornog odbora t.d. Industrijska zona d.o.o. Bakar u četvrtak 17.siječnja 2019.g. s početkomu 16.00 sati u poslovnoj zgradi na Kukuljanovu.

Za više informacija preuzmite privitak.

Objavljeno u Novosti

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u 2018. godini objavilo je ukupno 10 natječaja vrijednih gotovo 878 milijuna kuna za poticanje konkurentnosti domaćeg gospodarstva kroz razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, komercijalizaciju inovacija, primjenu  informacijske i komunikacijske tehnologije u svakodnevnom poslovanju, povećanje izvoza te stvaranje novih radnih mjesta.

Potpore su dodijeljene za istraživanje, razvoj, inovacije, izgradnju i opremanje poslovnih jedinica (ulaganje u strojeve, opremu, proizvodne pogone), nabavu informacijske i komunikacijske tehnologije, uvođenje priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom, ostvarivanje prava korištenja znakova kvalitete, pružanje stručne podrške znanstveno-istraživačkih organizacija inovacijskim aktivnostima MSP-ova, jačanje tržišne pozicije i povećanje konkurentnosti MSP-ova poboljšanom primjenom mrežnih marketinških rješenja, a nastavljeno je i poticanje inovacija novoosnovanih MSP-ova, certifikacije proizvoda te nastupa domaćih MSP-ova na međunarodnim sajmovima i događajima.

Najveći interes poduzetnika zabilježen je na natječajima „WWW vaučeri“, „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“ te natječaju Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT), na kojima je ukupno zaprimljeno 2.140 projektnih prijava s iznosom tražene potpore u vrijednosti približno 1,5 milijardi kuna.

Za više informacija preuzmite privitak.

Objavljeno u Novosti