Novosti

Utorak, 27 Prosinac 2016 00:00

RALU LOGISTIKA d.o.o. – novi poslovni objekt u zoni

U prosincu 2016.g. poduzetnička zona Kukuljanovo postaje bogatija za još jedan poslovni subjekt. Naime, tvrtka Ralu logistika d.o.o prepoznala je sve prednosti naše zone, te je nastavila svoj  investicijski ciklus izgradnjom nove gospodarske građevine. Na nekretnini označenoj kao k.č.br. 3263/12, k.o. Kukuljanovo, površine 3.392 m², započela je izgradnja hlađenog pretovarnog skladišta. Prostorno gledano, objekt se nalazi u Radnoj zoni R-27, zapadno od objekta tvrtke VULKAL odnosno iza objekta MUP-a, specijalne policije.

Glavni projekt izrađen je u skladu s odredbama važećeg Urbanističkog plana uređenja radne zone R-27 (SN PGŽ 19/01), dobivene su sve potvrde na glavni projekt od javnih službi  i nadležni Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša izdao je građevinsku dozvolu.

Objekt će biti maksimalne visine 12 metara i sastoji se od prizemlja u kojem će biti smješteni hlađeni skladišni prostori, i kata na kojem se planiraju smjestiti uredski  prostori. Ukupna bruto površina građevine je 1.222,07 m².

Građevinska čestica će se urediti tako da se oko rubno smještene građevine s dvije strane uredi interna prometnica za tehnološke potrebe utovara i istovara, potrebe zaštite od požara i pakiranje. Oko dijela objekta predviđa se betonski pločnik a ostale prometne površine izvesti će se u asfaltu s potrebnom odvodnjom.

Građevina je direktno priključena na javnu prometnu površinu u kojoj je izvedena kompletna infrastruktura; sanitarni i protupožarni vodovod, oborinska i fekalna kanalizacija, priključak na elektroinstalacije i TK mrežu, javna rasvjeta i plinovod.   

Završetak izgradnje objekta i početak poslovanja se očekuje na proljeće 2017.g.

Više o društvu RALU LOGISTIKA d.o.o. pogledajte na www.ralulogistics.com.