Novosti

Utorak, 24 Siječanj 2017 00:00

Izgradnja platoa oznake B 5.2 i pripadajuće prometnice

Nova značajna zajednička investicija Grada Bakra, koji investira izgradnju prometnice, i Industrijske zone d.o.o. koja financira ravnanje /građenje/ pripadajućih platoa oznake B 5.2 dobro napreduje. Nakon ishođenja građevinske dozvole i potpisivanja ugovora s tvrtkom Goran graditeljstvo d.o.o. iz Delnica u vrijednosti od 5.305.700,15 kuna, 19. rujna 2017.g. započeli su radovi na ovom vjerujemo mnogim poduzetnicima interesantnom projektu.

Naime, za potrebe intenzivnijeg razvoja poduzetništva malih i srednjih poduzeća u Industrijskoj zoni Kukuljanovo, neophodno je bilo krenuti u izgradnju niza manjih platoa s internom prometnicom kao i pratećom infrastrukturom. Ukupna površina zahvata iznosi 27.763 m². Projektom je predviđena izgradnja potpornog zida dužine 200 m, ravnanje platoa i izgradnja interne ceste dužine 160 m s pješačkim površinama, te cjelokupna infrastruktura: sanitarni i protupožarni vodovod, odvodnja sanitarne i tehnološke otpadne vode, oborinska odvodnja, energetska i DTK instalacija te javna rasvjeta.

Na platou je planirano 9 novih manjih građevinskih parcela površina od 2.000 – 5.000 m², a kako se gradi odnosno ravna na jedinstvenu kotu koja iznosi 306 m.n.m, mnogobrojnim zainteresiranim poduzetnicima omogućiti će kvalitetan smještaj i izgradnju objekata. Završetak izgradnje očekuje se u ožujku, kada se planira provesti natječaj za prodaju odnosno osnivanje prava građenja predmetnih parcela.
U konačnici, plato B 5.2 će s novim pravilno formiranim parcelama i pripadajućim objektima dati dodatnu dimenziju vizuri cijele zone.

plato zona01