Novosti

Četvrtak, 08 Veljača 2018 00:00

Nova investicija Grada Bakra u Industrijskoj zoni

Ovih dana u zoni je započeo još jedan novi investicijski ciklus kojim se stvaraju preduvjeti za stavljanje u gospodarsku funkciju preko 7 ha novih platoa za potencijalne investitore.

Po ishođenju dozvole, Grad Bakar je kao investitor proveo postupak javne nabave za odabir najpovoljnijeg izvođača za izgradnju potrebne infrastrukture uz postojeću županijsku cestu oznake ŽC 5205. Radi se o dionici prometnice koja od kružnog toka na ulazu u zonu ide u dužini od cca. 200 metara na sjever prema Općini Čavle.

U postojećoj županijskoj cesti trenutno ne postoji komunalna infrastruktura, a potrebna je u dogledno vrijeme za niz platoa na sjevernom dijelu zone kako bi se budućim novim gospodarskim objektima omogućio priključak odnosno kvalitetno poslovanje.

Infrastruktura se odnosi na sanitarni i protupožarni vodovod, oborinsku i fekalnu kanalizaciju, kao i TK instalacije.

Po okončanju postupka javne nabave, Grad Bakar je zajključio Ugovor o izvođenju radova s tvrtkom Iskopi i transporti Belobrajdić d.o.o. iz Delnica u ukupnoj vrijednosti radova od 909.998,43 kn /bez PDV-a/. Izvođač je od strane investitora uveden u posao a rok izvođenja radova je 90 kalendarskih dana.

Radovi se odvijaju izvan prometnice i to sa zapadne strane uz objekt trgovačkog centra Lesnina, tako da gradilište ne smeta odvijanju prometa. Unatoč navedenom, molimo sve sudionike u prometu da prilikom dolaska u zonu sa sjeverne strane iz pravca Općine Čavle dodatno uspore vožnju radi vlastite i sigurnosti radnika.