Novosti

Petak, 25 Svibanj 2018 00:00

Započela rekonstrukcija raskrižja - izgradnja drugog kružnog toka

Kontinuiranim razvojem Industrijske zone Bakar /Kukuljanovo/, najveće poslovne zone u Republici Hrvatskoj, u zadnjih par godina je došlo do povećanja broja poslovnih subjekata (cca. 190), pa tako i radnika u zoni (cca. 4.000).

Nadalje, otvaranjem trgovačkih centara kao što su Lesnina, Bauhaus, Lidl, Plodine, Građa i Konzum, povećao se i broj svakodnevnih posjetitelja zone.

Sve navedeno imalo je utjecaj na povećan promet u zoni kako osobnih tako i teretnih vozila. Pored navedenog, na platou oznake F1 prema urbanističkom planu (zemljište preko puta tvrtke Jasmin maziva odnosno Metis) započela je izgradnja stanice za opskrbu gorivom i naftnih derivata i kamionskog terminala s pratećim objektima.

Iz tog razloga investitor Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, uz sufinanciranje Grada Bakra, ishodio je građevinsku dozvolu i započeo rekonstrukciju postojećeg raskrižja odnosno izgradnju kružnog toka na jugoistočnom području zone, na dijelu javne prometnice oznake Ž 5205 (Čavle-Škrljevo). Projektnu dokumentaciju je izradila tvrtka Peracto d.o.o. (glavni projektant Mirjana Ivaniš – ovlašteni inženjer građevinarstva), dok su radovi nakon provedenog natječaja povjereni društvu Rudar d.o.o., a planirani rok dovršetka radova je sredina kolovoza.

Izgradnjom kružnog toka značajno će se popraviti prometno tehničke karakteristike postojećeg raskrižja te znatno povećati prometna sigurnost i služnost, posebno zato što će predmetni kružni tok imati 5 /pet/ ulaza tj. izlaza. Naime, rekonstrukcija se sastoji od preuređenja četverokrakog raskrižja u križanje tipa kružni tok s jednotračnom kružnom prometnicom vanjskog promjera 44 m. Širina kružnog traka prema projektu određena je 8,0 metara s proširenjem za vangabaritna vozila od 2,0 m.

Ispred Županijske uprave za ceste kao investitora predmetnih radova te Grada Bakra i Industrijske zone d.o.o. Bakar, sve poslovne subjekte u zoni kao i posjetitelje zone molimo za strpljenje i pridržavanje privremene prometne regulacije prometa tijekom izvođenja radova.