Novosti

Ponedjeljak, 27 Kolovoz 2018 00:00

FROZEN FOOD INTERNATIONAL d.o.o. - gospodarska građevina proizvodne namjene

Uznapredovala je gradnja još jednog proizvodnog pogona u zoni.

Opravdanim se pokazalo ulaganje Grada Bakra u izgradnju prometnice dužine 150 metara s kompletnom infrastrukturom i kružnim tokom na kraju, uz istovremeno građenje /ravnanje/ pripadajućih 25.000 m² platoa oznake B 5.2 od strane Industrijske zone d.o.o.

Po ishođenju građevinske dozvole, tvrtka FROZEN FOOD INTERNATIONAL d.o.o. započela je građenje svog novog pogona odnosno hale za proizvodnju pekarskih proizvoda. Radi se o specifičnom proizvodu tj. automatskoj pekarskoj liniji namijenjenoj za proizvodnju ravnog kruha – lepinja, koji se gotovo u cijelosti distribuira u zapadnu Europu. Tehnološki proces je inspiriran trenutnom ručnom proizvodnjom klijenta ali se sada automatizira kako bi se dobio što sličniji proizvod postojećem u značajnijim količinama.

Građevina se gradi na parceli oznake k.č.br. 2701/8, k.o. Kukuljanovo, površine 6.960 m², koja se nalazi u zapadnom dijelu zone iza trgovačkog centra Plodine. Katnost objekta je P+1, visine 9,65 metara, dok ukupna bruto građevinska površina (BGP) iznosi 2.158 m².

Projekt potpisuje tvrtka Rožić arhitekti i partneri d.o.o. Rijeka, a glavni projektant Igor Rožić je u skladu sa zahtjevima investitora osmislio građevinu na način da se u prizemlju na jednoj etaži odvija proizvodni proces, pakiranje i skladištenje, kao i isporuka i utovar gotovih proizvoda, dok se u jednom manjem dijelu na I. katu nalaze uredski prostori.

Uz sjeverno-istočno pročelje zgrade planira se izgradnja jednog silosa za pohranu brašna, a građevinska čestica ima također projektom predviđen dovoljan broj parkirnih mjesta i zelenih površina.