Novosti

Petak, 31 Svibanj 2019 00:00

INDUSTRIJSKA ZONA BAKAR / Kukuljanovo u posljednjih godinu dana

Grad Bakar i Industrijska zona d.o.o. kontinuirano grade nove prometnice odnosno pripremaju platoe za investitore u našoj zoni. Djelatnici Industrijske zone d.o.o., društva u većinskom vlasništvu Grada Bakra zaduženog za daljnji razvoj i upravljanje zonom, početkom svake godine rade na prikupljanju podataka i analizi svih poslovnih subjekata u zoni.

Prema prikupljenim podacima iz travnja 2019.g. u zoni trenutno posluje 184 poslovna subjekta u kojima je direktno zaposleno 4.357 radnika. Uspoređujući podatke od prošle godine, radi se o povećanju od više od 10 društava odnosno preko 300 djelatnika. Treba napomenuti da se radi o broju koji predstavlja stalne zaposlenike zone, dok je broj kooperanata, poslovnih suradnika i radnika prilikom izgradnje novih gospodarskih objekata daleko veći.
Popis je rađen sukladno odredbama čl.6 st(5) Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN broj 93/13, 114/13, 41/14 i 57/18), koji pod aktivnim površinama poduzetničke zone podrazumijeva one zemljišne parcele koje su u vlasništvu poduzetnika i na kojima je poduzetnik započeo građevinske i/ili poduzetničke aktivnosti ili na njima obavlja poduzetničku aktivnost unutar poduzetničke zone.

Pored poslovnih subjekata koji su kao najmoprimci došli u postojeće kapacitete zone, samo u proteklih godinu dana izgrađeno je desetak novih gospodarskih objekata; MONTCOMERCCE d.o.o., RIJEKATRANS d.o.o., KALTENBERG ADRIA d.o.o., BRTVAPLAST d.o.o., MEP d.o.o., FROZEN FOOD INTERNATIONAL d.o.o., PLODINE d.d., RIVEN d.o.o., STRABAG d.o.o. i VARGON d.o.o. Ukupna površina zemljišta na kojem su izgrađene navedene građevine iznosi oko 116.000 m² (11,6 ha), ukupna bruto razvijena površina novoizgrađenih objekata je cca. 43.000 m² a zbirna vrijednost svih investicija je impozantnih 350.000.000,00 kn.

Veseli činjenica da je većina od novopridošlih društava proizvodne djelatnosti i da se značajno povećava udio iskorištenosti sredstava iz EU fondova. Treba napomenuti da je pored objekata koji su izgrađeni u zadnjih godinu dana zaključeno niz novih ugovora te je već sada izvjesna izgradnja desetak novih gospodarskih objekata u narednih godinu dana. Kako je u 2019.g. povećan i broj upita potencijalnih investitora, sva nastojanja Grada Bakra i Industrijske zone d.o.o. za daljnjim ulaganjem i razvojem zone pokazuju se apsolutno opravdanim, na dobrobit svih mještana grada, pa i cijele Primorsko-goranske županije.