Novosti

Ponedjeljak, 19 Kolovoz 2019 00:00

Dovršeno hortikulturno uređenje kružnog toka u južnom dijelu zone

Unatoč izrazito toplim ljetnim danima, djelatnici GKD Dobra d.o.o. dovršili su radove na hortikulturnom uređenju kružnog toka odnosno „rotora“ na južnom dijelu zone.

Rekonstrukcija postojećeg raskrižja na dijelu javne prometnice oznake Ž 5205 (Čavle-Škrljevo) imala je za cilj popraviti prometno tehničke karakteristike postojećeg raskrižja te znatno povećati prometnu sigurnost i služnost tj protočnost vozila, uz napomenu da predmetni kružni tok ima 5 /pet/ ulaza odnosno izlaza. Naime, rekonstrukcija se sastojala od preuređenja četverokrakog raskrižja u križanje tipa kružni tok s jednotračnom kružnom prometnicom i pet izlaza od kojih su četiri u funkciji, a peti je izveden sukladno Urbanističkom planu uređenja Industrijske zone Kukuljanovo za potrebe budućeg povezivanja južnog i zapadnog dijela zone.

Konstantnim razvojem i povećavanjem broja poslovnih subjekata u zoni, od proizvodnih, uslužnih, pa do trgovačkih djelatnosti, za posljedicu ima rast prometa koji je posljednjih godina značajan. Stručne službe Grada Bakra i Industrijske zone d.o.o. u cilju daljnjeg kvalitetnog razvoja zone vode računa o navedenom problemu i planiraju aktivirati alternativne prometne pravce u zoni, kada količina prometa dostigne kritičnu razinu.

Kružni tok koji je ovih dana hortikulturno uređen, ne samo da je jedan od niza pokazatelja da se u zoni vodi briga o kvaliteti i sigurnosti odvijanja prometa, već se promišlja na način da se dodatnim ulaganjem i uređenjem dobiva novo kružno raskrižje koje je ujedno i ukras tog dijela zone.

Rotor jug