Novosti

Ponedjeljak, 23 Rujan 2019 00:00

Nova značajna investicija tvrtke MANŠPED d.o.o.

Po dobivanju građevinske dozvole tvrtka MANŠPED d.o.o. započela je izgradnju nove građevine gospodarsko-poslovne namjene.

Trenutno gradilište, a u konačnici moderan logistički centar, nalazi se na novoosnovanoj k.č.br. 273, k.o. Kukuljanovo, neposredno uz trgovački centar GRAĐA. Projekt je djelo arhitektonskog ureda ZDL arhitekti d.o.o. iz Rijeke a glavni projektant ovlašteni arhitekt Siniša Zdjelar.

Površina novoosnovane katastarske čestice u postupku nove izmjere k.o. Kukuljanovo je 22.460 m² a priključenje parcele na javnu prometnu površinu i infrastrukturu je osigurano sa zapadne strane preko postojeće prometnice.

Građevina koja se gradi je površine 9.916 m², pravilnog je tlocrtnog oblika, dok je katnost P+1. Uz glavni objekt sa zapadne strane planiran je smještaj montažne građevine – porte. Ukupna visina građevine iznosi 14,87 m.

Logistički centar je funkcionalno podijeljen na četiri samostalne cjeline. Svaka od njih sadrži skladišni prostor kao osnovni i najveći dio prostora, dok su ostalo prateći prostori neophodni za rad; sanitarni čvorovi s tuševima, garderobe i uredi za zaposlenike.

Sve ostale odrednice koje definiraju koncepciju i organizaciju kompletnog vanjskog i unutarnjeg prostora u skladu su s postojećom prostorno-planskom dokumentacijom, a za istaknuti je da će po izgradnji logističkog centra u njemu svoj posao naći niz novih radnika, za koje je osigurano ukupno 121 pakirno mjesto.

Više o društvu MANŠPED d.o.o. možete pronaći na njihovim web stranicama.