Novosti

Utorak, 15 Prosinac 2015 00:00

Nova četiri poslovna subjekta u zoni

4novasubjekta

Kontinuiranim razvojem Industrijske zone Bakar /Kukuljanovo/, stvoreni su svi preduvjeti za dolazak novih investitora, koji planiraju izgradnju svojih gospodarskih objekata. Nakon provedenih natječaja, potpisani su kupoprodajni ugovori sa slijedećim poduzetnicima:

1. ORADA ADRIATIC za ulov, uzgoj, preradu i trgovinu ribom d.o.o., sa sjedištem u Cresu, Turion 22, na zemljištu veličine 12.120 m², planira izgraditi proizvodni pogon odnosno gospodarsku građevinu za preradu ribe;

2. MEP Energetski inženjering i trgovina d.o.o., sa sjedištem u Rijeci, Srdoči 62, na zemljištu veličine 2.750 m², planira izgraditi gospodarsku građevinu za proizvodnju, projektiranje i distribuciju raznih energetskih uređaja (UPS sustavi, baterije i baterijski sustavi, diesel električni agregati, precizna klimatizacija, podatkovni centri, simulatorski sustavi za navigaciju u pomorstvu…).

3. SIGNALINEA d.o.o. za završne radove u građevinarstvu, sa sjedištem u Rijeci, Korzo 4, planira na zemljištu površine 2.800 m² izgraditi gospodarsku građevinu – skladišnu i upravnu halu.

4. Gumarsko plastičarska radnja „BRTVAPLAST“ u vlasništvu Dragana Vujkovića, sa sjedištem u Rijeci, O.Valića 34/A, kupila je zemljište veličine 6.030 m², na kojoj planira dovršiti izgradnju započete gospodarske građevine u cilju pokretanja proizvodnog pogona za proizvodnju proizvoda od plastičnih masa odnosno plastike.