Novosti

×

Upozorenje

Nije uspjelo učitavanje XML datoteke

Sadržaj izdvojen po datumu: Siječanj 2017
Ponedjeljak, 30 Siječanj 2017 00:00

Strabag započinje s građenjem pogona

U prosincu 2016.g. proveden je natječaj i zaključen Ugovor o osnivanju prava građenja s tvrtkom Strabag d.o.o., članicom austrijskog građevinskog koncerna Strabag SE, koji djeluje u svim područjima građevinarstva kao značajna europska tvrtka. Strabag d.o.o. u Hrvatskoj posluje više od dvadeset godina i spada u red najznačajnijih hrvatskih tvrtki, a djeluje u područjima izgradnje prometnica, visokogradnje, te gradnje inženjerskih građevina.

U okviru daljnjeg razvoja tvrtke, iskazali su interes na području Primorsko-goranske županije za građenje proizvodnog kompleksa unutar kojeg bi smjestili asfaltnu bazu i poslovno-servisnu građevinu.

Nakon analize i sagledavanja potencijalnih lokacija, proveden je natječaj i zaključen ugovor na lokaciji unutar Industrijske zone Kukuljanovo, na platou E 1.1 u površini od 15.611 m². Iako se radi o modernom i kvalitetnom postrojenju asfaltne baze koja će kao osnovni energent koristiti plin i neće imati nikakvog negativnog utjecaja na okoliš, sama lokacija na krajnjem rubnom jugozapadnom dijelu zone (preko puta tvrtke Ceste Rijeka d.d. i u blizini postojeće betonare Holcim Hrvatska d.o.o.) najpogodnija je za navedenu djelatnost.

Više o tvrtki Strabag d.o.o. pogledajte na www.strabag.hr

Objavljeno u Novosti
Četvrtak, 26 Siječanj 2017 00:00

Poziv na 6. sjednicu Nadzornog odbora

Poziv na 6. sjednicu Nadzornog odbora t.d. Industrijska zona d.o.o. Bakar u srijedu 1. veljače 2017. g. s početkom u 16.00 sati u poslovnoj zgradi na Kukuljanovu. Dnevni red preuzmite u prvitku.

Objavljeno u Novosti

Nova značajna zajednička investicija Grada Bakra, koji investira izgradnju prometnice, i Industrijske zone d.o.o. koja financira ravnanje /građenje/ pripadajućih platoa oznake B 5.2 dobro napreduje. Nakon ishođenja građevinske dozvole i potpisivanja ugovora s tvrtkom Goran graditeljstvo d.o.o. iz Delnica u vrijednosti od 5.305.700,15 kuna, 19. rujna 2017.g. započeli su radovi na ovom vjerujemo mnogim poduzetnicima interesantnom projektu.

Naime, za potrebe intenzivnijeg razvoja poduzetništva malih i srednjih poduzeća u Industrijskoj zoni Kukuljanovo, neophodno je bilo krenuti u izgradnju niza manjih platoa s internom prometnicom kao i pratećom infrastrukturom. Ukupna površina zahvata iznosi 27.763 m². Projektom je predviđena izgradnja potpornog zida dužine 200 m, ravnanje platoa i izgradnja interne ceste dužine 160 m s pješačkim površinama, te cjelokupna infrastruktura: sanitarni i protupožarni vodovod, odvodnja sanitarne i tehnološke otpadne vode, oborinska odvodnja, energetska i DTK instalacija te javna rasvjeta.

Na platou je planirano 9 novih manjih građevinskih parcela površina od 2.000 – 5.000 m², a kako se gradi odnosno ravna na jedinstvenu kotu koja iznosi 306 m.n.m, mnogobrojnim zainteresiranim poduzetnicima omogućiti će kvalitetan smještaj i izgradnju objekata. Završetak izgradnje očekuje se u ožujku, kada se planira provesti natječaj za prodaju odnosno osnivanje prava građenja predmetnih parcela.
U konačnici, plato B 5.2 će s novim pravilno formiranim parcelama i pripadajućim objektima dati dodatnu dimenziju vizuri cijele zone.

plato zona01

Objavljeno u Novosti

Konstantan razvoj Industrijske zone Bakar /Kukuljanovo/, posebno izražen u posljednjih 10-15 godina, prepoznat je ne samo u okvirima Primorsko-goranske županije i Republike Hrvatske, već i nama bliskim zemljama Europske unije. Tako je krajem 2016.g. nakon višemjesečnih razgovora proveden natječaj i potpisan ugovor s tvrtkom Kaltenberg Adria d.o.o. koja planira izgraditi proizvodno-poslovnu zgradu u našoj zoni.

Građevna parcela na koju se smješta nova proizvodno-poslovna zgrada nalazi se na k.č.br. 3273/20 (nastaje od dijela k.č. 3273/17), k.o. Kukuljanovo. Građevinska čestica se nalazi unutar UPU Radne zone R 27 Kukuljanovo, preko puta zgrade MUP-a, specijalne policije i sa sjevernoistočne i jugoistočne strane je omeđena prometnicama. Još jednom se pokazalo da je izgrađena prometnica s kompletnom infrastrukturom koju financira Grad Bakar i priprema platoa za koju je zadužena Industrijska zona d.o.o., osnovni preduvjet za dolazak investitora.

Ukupna površina građevne čestice iznosi 10.941,1 m². Namjena novo planirane građevine unutar postojeće zone poslovne namjene je PROIZVODNO-POSLOVNA ZGRADA za potrebe poslovanje tvrtke KALTENBERG ADRIA d.o.o. u kojoj će se obavljati sljedeće aktivnosti: proizvodni dio (prizemlje) - proizvodnja, punjenje i skladištenje piva, pakiranje, isporuka i utovar te ugostiteljsko-uslužni dio koji obuhvaća prodaju piva i drugih prehrambenih proizvoda i pića, pohrana hrane i pića, priprema hrane u restoranskoj kuhinji te posluživanje hrane i pića u restoranu.

Na katu se nalazi uredski dio; ugovaranje i prodaja proizvoda, marketing i prateće aktivnosti, logistička podrška, financijski i računovodstveni poslovi, opći i administrativni poslovi te tehnički ured za vođenje i nadzor proizvodnje odnosno kontrolu kvalitete.Gdje god se u svijetu proizvodi pivo Kaltenberg, ono se proizvodi u skladu s bavarskim zakonima čistoće piva i obiteljske tradicije. Kaltenberg pivo odlikuje jedinstven način proizvodnje od najfinijih sastojaka po posebnoj recepturi te je kao takvo prepoznatljivo i cijenjeno na međunarodnoj razini.

Veseli činjenica da je još jedan poznati svjetski proizvođač svoj pogon započeo graditi u našoj poduzetničkoj zoni. Završetak izgradnje se očekuje do kraja svibnja, a u lipnju se očekuje otvaranje objekta, kada ćemo svi skupa nazdraviti uz novo vrhunsko pivo proizvedeno u Industrijskoj zoni Kukuljanovo.

3D PROJEKCIJA ZGRADE:

zgrada kaltenberg

Objavljeno u Novosti