Novosti

Sadržaj izdvojen po datumu: Svibanj 2018

Trvtka Rijeka-trans d.o.o. koja već posluje u Industrijskoj zoni Kukuljanovo na adresi Kukuljanovo 337, kreće u novi investicijski ciklus.

Na zemljištu površine 10.788 m² koje se nalazi uz županijsku cestu oznake Ž 5205 (preko puta objekata društva Jasmin maziva i Metis) tijekom svibnja 2018.g. započela je izgradnja stanice za opskrbu gorivom i naftnim derivatima i kamionskog terminala s pratećim objektima. 

Glavni projekt je djelo ovlaštenog arhitekta Tomislava Kukina i u cijelosti je uklopljeno s kružnim tokom koji je također u izgradnji. Terminal Rijeka-trans sastoji se od benzinske postaje, spremišta, hladne komore, garderobe i sanitarnog prostora za osoblje benzinske postaje, kao i sanitarija za korisnike odnosno za osobe smanjene pokretljivosti, kotlovnice i caffe bara. Vanjski dio projekta se sastoji od natkrivenog prostora s 10 istakališnih mjesta, 4 ukopana spremnika za 2 vrste goriva, 3 spremnika volumena po 50 m³ za EURODIESEL i jedan spremnik od 50 m³ za EUROSUPER 95 gorivo, ukopani UNP spremnik volumena 10 m³, podzemni spremnik aditiva za gorivo volumena 10 m³, uslužni uređaj za opskrbu vozila zrakom i vodom te boks za smještaj plinskih boca. U krugu terminala nalazi se i autopraonica koja se sastoji od automatske autopraonice za kamione, praonica za mala vozila, strojarnice, tri boksa za self-service pranje i četiri boksa za pranje na otvorenom.

Koeficijenti izgrađenosti i iskorištenosti u potpunosti su u skladu s odredbama urbanističkog plana tj. građevinske dozvole. Katnost objekta je P (prizemlje) a tlocrtni gabariti benzinske postaje iznose 18,14 × 21,14 m = 383,44 m². Ukupna neto površina svih objekata na budućem terminalu Rijeka-trans iznositi će 694,01 m².

Završetak izgradnje planira se do sredine kolovoza, kada se očekuje i okončanje radova izgradnje tj. puštanje u promet novog kružnog toka na koji se terminal direktno spaja.

Prema informacijama investitora, ovo je samo prva faza cjelokupnog kompleksa, dok se u drugoj fazi očekuje izgradnja poslovne građevine odnosno hotela na 6 etaža s pratećim sadržajima (poslovni prostori ugostiteljske i uredske namjene).

Objavljeno u Novosti

Kontinuiranim razvojem Industrijske zone Bakar /Kukuljanovo/, najveće poslovne zone u Republici Hrvatskoj, u zadnjih par godina je došlo do povećanja broja poslovnih subjekata (cca. 190), pa tako i radnika u zoni (cca. 4.000).

Nadalje, otvaranjem trgovačkih centara kao što su Lesnina, Bauhaus, Lidl, Plodine, Građa i Konzum, povećao se i broj svakodnevnih posjetitelja zone.

Sve navedeno imalo je utjecaj na povećan promet u zoni kako osobnih tako i teretnih vozila. Pored navedenog, na platou oznake F1 prema urbanističkom planu (zemljište preko puta tvrtke Jasmin maziva odnosno Metis) započela je izgradnja stanice za opskrbu gorivom i naftnih derivata i kamionskog terminala s pratećim objektima.

Iz tog razloga investitor Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, uz sufinanciranje Grada Bakra, ishodio je građevinsku dozvolu i započeo rekonstrukciju postojećeg raskrižja odnosno izgradnju kružnog toka na jugoistočnom području zone, na dijelu javne prometnice oznake Ž 5205 (Čavle-Škrljevo). Projektnu dokumentaciju je izradila tvrtka Peracto d.o.o. (glavni projektant Mirjana Ivaniš – ovlašteni inženjer građevinarstva), dok su radovi nakon provedenog natječaja povjereni društvu Rudar d.o.o., a planirani rok dovršetka radova je sredina kolovoza.

Izgradnjom kružnog toka značajno će se popraviti prometno tehničke karakteristike postojećeg raskrižja te znatno povećati prometna sigurnost i služnost, posebno zato što će predmetni kružni tok imati 5 /pet/ ulaza tj. izlaza. Naime, rekonstrukcija se sastoji od preuređenja četverokrakog raskrižja u križanje tipa kružni tok s jednotračnom kružnom prometnicom vanjskog promjera 44 m. Širina kružnog traka prema projektu određena je 8,0 metara s proširenjem za vangabaritna vozila od 2,0 m.

Ispred Županijske uprave za ceste kao investitora predmetnih radova te Grada Bakra i Industrijske zone d.o.o. Bakar, sve poslovne subjekte u zoni kao i posjetitelje zone molimo za strpljenje i pridržavanje privremene prometne regulacije prometa tijekom izvođenja radova.

Objavljeno u Novosti

Poziv na 16. sjednicu Nadzornog odbora t.d. Industrijska zona d.o.o. Bakar u utorak 29. svibnja 2018. g. s početkom u 16.00 sati u poslovnoj zgradi na Kukuljanovu.

Za više informacija preuzmite privitak.

Objavljeno u Novosti

Tijekom svibnja dovršen je novi gospodarski objekt tvrtke Montcommerce d.o.o. u južnom dijelu Industrijske zone na Kukuljanovu, lociran neposredno uz njihov već postojeći proizvodni pogon na platou oznake A 1.5 sukladno urbanističkom planu.

Objekt je smješten uz tvrtke C.A.K d.o.o. i METIS d.d., na dijelu zone koji je Grad Bakar izgradnjom prometnice u potpunosti infrastrukturno opremio, a Industrijska zona d.o.o. pretvorila neuređeno zemljište u potpuno poravnati građevinski plato spreman za izgradnju novih gospodarskih građevina.

Po završetku građenja izvršen je tehnički pregled objekta za koji je u konačnici izdana uporabna dozvola za proizvodni pogon, servis i skladište na građevinskoj čestici površine 2.955 m², dok tlocrtna površina objekta iznosi 1.080 m², što je u skladu s dopuštenim koeficijentom izgrađenosti (kig) koji iznosi max. 0,5.

Ostali uvjeti za oblikovanje građevine su također poštovani; objekt je visine 11,40 m (P+2), smješten je na propisanim udaljenostima od susjednih parcela, kao i od prometnice, ima nesmetan pristup za kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti, odgovarajući broj parkirnih mjesta, kao i postotak zelenih površina.

Tvrtka Montcommerce d.o.o. je osnovana 1996.g. u Rijeci, i godinama se na osnovu iskustva vlasnika u području montaže širom svijeta specijalizirala i rasla, tako da je danas postala lider u sektoru montaže i izrade čeličnih konstrukcija u industriji, pomorskom inženjerstvu te izgradnji cjevovoda.

Tvrtka trenutno ima oko 200 zaposlenika od čega 90 montera, 70 zavarivača i 40 zaposlenika koji rade na poslovima projektiranja i upravljanja, a novoizgrađenim objektom stvaraju dodatne kapacitete i uvjete za daljnji razvoj i ekspanziju.

Kontakt:
MONTCOMMERCE d.o.o.
Kukuljanovo 452
51227 KUKULJANOVO
Tel. +385 (0)51 321 397
Fax. +385 (0)51 321 398
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. web: www.montcommerce.hr

Objavljeno u Novosti