Slobodna zona

Slobodna zona Kukuljanovo

Koncesija za konstituiranje Slobodne zone

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 59. sjednici, održanoj 11. studenog 1996. godine, na temelju člana 6. Stav 2. Zakona o slobodnim zonama (NN 44/96) i odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju natječaja za dodjelu Koncesije za konstituiranje Slobodne zone (NN 95/96), Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske, Uprava za slobodne zone, službeno je i javno objavila natječaj za prikupljanje ponuda za dodjelu Koncesije za konstituiranje Slobodnih zona.

Društvo “Industrijska zona” d.o.o. Bakar, nakon što je ispunilo sve tražene uvjete, odazvalo se natječaju.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske (NN 54/97) koncesija za konstituiranje Slobodne zone dodijeljena je tvrtki “Industrijska zona” d.o.o. Bakar.

Ugovor o koncesiji između Ministarstva gospodarstva RH i Društva “Industrijska zona” d.o.o. Bakar, sklopljen je u Zagrebu, dana 16. lipnja 1997. Ugovor je sklopljen na vrijeme od 25 godina.

Slobodna zona Kukuljanovo (dio Industrijske zone Bakar), smještena je u zaleđu grada Bakra, na 17 km udaljenosti od Rijeke. Ona se isto tako nalazi na izuzuzetno povoljnom strateškom prometnom pravcu, predstavljajući jednu od najkraćih prometnih veza između Centralne Evrope i Mediterana.

Zona leži u neposrednoj blizini auto-ceste Rijeka-Zagreb, auto-ceste Rijeka-Split i prometnog pravca planirane auto-ceste Rijeka-Trst. Lučki kompleks Bakra udaljen je samo 3 km, a željeznička stanica Škrljevo, na pruzi Rijeka-Ljubljana također je u blizini.

Aerodrom Krk leži na udaljenosti od samo 10 km od Slobodne zone.

Ukupni prostorni kapacitet Slobodne zone je cca 1 milijun m2 . U infrastrukturnim uvjetima, u Slobodnoj zoni je najvećim dijelom dovršena izgradnja matičnog kolosijeka, internih prometnica, cesta, opskrbe vodom, kanalizacijski sustav, transformatorska stanica od 110/35 KV, opskrba plinom, dvije toplane i suvremena telefonska mreža.

Aktivnosti koje se mogu obavljati u Slobodnoj zoni Kukuljanovo su: proizvodnja roba, završna obrada i oplemenjivanje, trgovina na veliko i trgovinsko posredovanje, usluge, bankovne i druge monetarne transakcije, osiguranje i reosiguranje imovine i osoba.

Trgovina na malo nije dopuštena.

Korisne informacije

karta-zone
tko-je-u-zoni
brosura